نرخ عوارض آزادراهی

مبلغی که از ترددکننده دریافت می‌شود برابر با نرخ مصوبی است که توسط وزیر راه و شهرسازی ابلاغ می‌شود. آخرین نرخ عوارض آزادراهی که در خردادماه 1397 ابلاغ شده است به شرح ذیل می باشد :

(مبلغ عوارض به تومان است)

نرخ عوارض آزادراهی